Hutton.ee - katuselahendused, fassaadilahendused

Terminoloogia

Aluskate, katuse aluskate

Aluskate on aluskatuse rull- või plaatmaterjalist osa, mille peamine ülesanne on tagada katusetarindi täiendav kaitse vee- ja niiskuskahjustuste eest. 

Aluskate võib täita ka tuuletõkke ülesannet. Kui aluskate täidab ka tuuletõkke ülesannet, siis on tegemist katusetootega, mida nimetatakse aluskatte/tuuletõkke tooteks. Kui aluskate täidab ka tuuletõkke ülesannet, siis peavad selle materjalikihi kõik ülekatted, vuugid ja läbistused olema tihendatud.

MÄRKUS: Kui aluskate täidab ka tuuletõkke ülesannet, siis peab valitav aluskatte/tuuletõkke materjal olema kõrgdifuusne (sd ≤ 0,2m) ehk laskma hästi läbi difusiooni teel liikuvat veeauru ja olema samal ajal veetihe ehk mitte laskma läbi vett (veetihedusklass standardi EVS-EN 13859-1:2014 alusel W1 määratud standardi EVS-EN 1928:2000 määratletud meetodi A kohaselt).

MÄRKUS: Kui aluskate täidab ka tuuletõkke ülesannet, siis ei ole lubatud kasutada mikroperforeeritud aluskatte tooteid, olenemata nende veeaurutakistusest.


Tuuletõke
Tuuletõke on välispiirde tarindi rull- või plaatmaterjalist osa, mille peamine ülesanne on tagada välispiirde tarindi kaitsmine tuule- ja tuulega kanduvate ilmastikunähtuste (vihm, lumi) eest hoidmaks ära konvektiivse õhuliikumise põhjustatavat piirdetarindi ebaühtlast jahenemist, soojustusmaterjali vee- ja niiskuskahjustusi ning osaledes hoone õhupdavuse tagamisel.
Tuuletõkke materjalikiht paigaldatakse alati piirdetarindi soojustusmaterjali välisele küljele. 
Tuuletõke peab takistama õhu konvektiivset liikumist. 
Tuuletõkke materjal peab olema difusioonile avatud st võimaldama niiskuse difuusset liikumist. Kui tuuletõkke materjalikihi soojatakistus on < 0,4 m2K/W siis difusioonitakistus peab olema väiksem kui 0,2 m (sdmax ≤ 0,2m).
MÄRKUS Tuuletõkke difusioonitakistus võib olla mõnevõrra suurem kui tuuletõkke materjalil on hea soojusiolatsiooni võime või kui tuuletõkke materjali on väga suur niiskusmahtuvus. Kirjeldatud juhtudel või leiduda piirdetarindi aurutõkke, soojustusmaterjali ja tuuletõkke kombinatsioone, mille puhul võib tuuletõkke difusioonitakistus olla kuni 1,0 m (sdmax ≤ 1,0 m).
Tuuletõkkematerjalil võib olla ka muid funktsioone (näiteks lisasoojustuse funktsioon, konstruktsioone jäigastav funktsioon, jne).
Tuuletõkkematerjali ülekatted, vuugid ja läbistused peavad olema tihendatud põhimaterjali endaga samaväärset konvektsioonitakistust omavate tihendustoodete või -tarvikutega.
MÄRKUS Tuuletõkkena ei ole lubatud kasutada suure tihedusega ehitusplaate (nt OSB) nende toodete suhteliselt suure ja/või ebaühtlase difusioonitakistuse tõttu. Suure tiheduse ja difusioonitakistuse tõttu ei pääse tarindi sisse sattunud niiskus piisavalt kiiresti tarindist välja, mille tagajärjel niiskus kondenseerub tuuletõkke soojustusepoolsel pinnal. Pikaajalise, sagedase kondenseerumise või kumulatiivse niiskuse kogunemise tulemusena tekib hallituskahjustuse risk.

Aurutõke 
Aurutõke on välispiirde tarindi rull- või plaatmaterjalist osa, mille peamine ülesanne on tagada välispiirde tarindi kaitsmine difuusselt liikuva niiskuse eest. 
Õhutõke on välispiirde tarindi rull- või plaatmaterjalist osa, mille peamine ülesanne on tagada välispiirde tarindi kaitsmine konvektiivselt liikuva niiskuse eest.
Üldjuhul täidavad aurutõkke materjalid (difusioonitakistus sdmin ≥ 2 m) samaaegselt ka õhutõkke materjali ülesannet st ühe materjalikihi kaasabil luuakse niiskuse difuusse ja konvektiivse liikumise tõke. Sel juhul nimetatakse neid tooteid ka aurutõkke/õhutõkke toodeteks.
Aurutõkke/õhutõkke materjalide kihid osalevad aktiivselt hoone õhupidavuse tagamisel olles sealjuures oluliseks komponendiks ka energiatõhususe tagamisel.
Aurutõkke/õhutõkke ülekatted, vuugid ja läbistused peavad olema tihendatud põhimaterjali endada samaväärset konvektsioonitakistust omavate tihendustoodete või -tarvikutega, mille difusioonitakistus sdmin  ≥ 2 m.
Aurutõkke/õhutõkke tarindiosade tihendus on kriitilise tähtsusega hoidmaks ära piirdetarindite, soojustuse ja tuuletõkke niiskuskahjustusi.
MÄRKUS Õigesti valitut, paigaldatud ja tihendatud aurutõkke/õhutõkke kihid piirdetarindites aitavad vähendada kondentsniiskuse teket, minimeerides kumuleeruva niiskuse kogunemise riski ja seeläbi aidates kaasa hallitusriski minimeerimisele.

Pööning
Pööning on ruum (üldjuhul soojustamata), mis moodustub hoone katuse ja kõrgeima korruse lae vahelisest alast. Pööning võib olla kasutatav või mittekasutatav aga ka käidav või mittekäidav. 

Partnerid meist

Kontaktid ja meie esindused

Kontakt