Mis on katuse aluskate?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
QR Code

Mis asi on katuse aluskate?

Katuse aluskate (edaspidi aluskate) on rull- või plaatmaterjalist ehitustoode, mida kasutatakse ennekõike katusekonstrukstiooni pikaajalise veetiheduse täiendavaks tagamiseks.

Aluskate täiendab katusekatte poolt katusekonstruksioonile tekitatavat veetihedust.

Kuna tänapäevased kaldkatuse tükkmaterjalist (nt katuse kivid, katuse katte plaatmaterjalid ehk eterniit, jne) kattematerjalid ei pea olema täielikuilt veetihedada st nad võivad paigaldatud tervikuna teatud juhtudel mõningal määral vett läbi lasta, siis aluskate pakub täiendavat kaitset katuse kattematerjalist (tormituulte poolt katuse tükkmaterjalide ülekatte vuukide vahelt läbisurutava niiskuse kaitseks, läbipihtuva +

Mille jaoks aluskatteid kasutatakse ehk mis ülesandeid aluskatted täidavad?

– veetihenduse tagamine (kõikide alustaketel nii lühi-kui pikaajaline ülesanne)

– ilmastikukindluse tagamine (võib olla mõningatel aluskatte toodele lubatud lühiajaline ülesanne[1])

– kondentsniiskuse sidumine (aluskatte aluspinna kihi ülesanne siduda endaga kondenseeruvat niiskust ja vältida kondenseerunud niiskuse tilkumist)

– tuuletihenduse tagamine (kui aluskate täidab ka tuuletõkke ülesannet, siis peab aluskate täitma ka tuuletiheduse tagamise ülesannet)

– veeauru läbilaskvuse tagamine (kui aluskate täidab ka tuuletõkke ülesannet siis selleks, et tagada katusekonstruktsiooni sisse sattunud veeauru väljakuivamise võime peab aluskate olema kõrgdifuusne ehk väga väikse veeaurutakistusega[2])

– soojustusmaterjali raketisvormina (kui aluskate  täidab ka tuuletõkke ülesannet ja kui sarikavahelist soojustust paigaldatakse suunaga altpoolt ülespoole, siis surutakse soojustusmaterjal vastu aluskatet ja aluskate peab raketise vormipinnana piirama soojustusmaterjali väljapressimist).

Kui funktsioone on mitu, siis on ka suurem risk, et tekkida võib kompleksseid riske/probleeme. Millised võivad olla peamised riskid, mis on seotud hingavate aluskatete funktsioonidega?

               1. riskid veetihedusele: augud, rebendid, katkine funktsionaalne kiht – kui ei pea vett siis võivad tekkida veekahjustused soojustusmaterjalile, konstruktsioonidele ja halvemal juhul ka hoone sisustusele

               2. riskid tuuletihedusele: augud, rebendid, katkine funktsionaalse kiht + ebapiisav ülekatete ja servade tihendamine – kui ei pea tuult, siis võib väheneda soojustusmaterjalide deklareeritud soojapidavus

               3. liiga suur niiskustakistus (ei lase konstruktsiooni sisse sattunud niiskusel välja kuivada) – kui ei lase niiskust piisavalt läbi, võivad tekkida niiskuse kondenseerumisest tulenevad niiskuskahjustused soojustusmaterjalidele ja/või konstruktsioonidele

               4. diffuusse membraani vastu surutud soojustusmaterjal võib ummistada osaliselt või täielikult tuulutusvahe ja halvendada katusekonstruktsiooni niiskustehnilist toimivust.

Aluskatete liigitus

Sõltuvalt sellest kas aluskatted osalevad aktiivse materjalikihina katusekonstruktsioonide niiskuse väljakuivamise tagamisel või mitte võib katuse aluskatted jagada:

               – kõrgdifuussed ehk nn hingavad[3] aluskatted (on väikse veeaurutakistusega ehk difusioonile avatud ja osalevad aktiivselt niiskuse väljakuivamise protsessis)

               – aluskatte kiled ehk nn mittehingavad aluskatted (on suure difusioonitakistusega ehk difusioonile suletu(ma)d ja ei osale otseselt niiskuse väljakuivamise protsessis).


[1] Aluskatted ei ole loodud (katmata olekus) vastu võtma otseseid vihma, rahe, tuule ja lume koormusi. Aluskatteid võib kasutada hoone ilmastikukindluse tagamisel vaid siis kui see on toote tehniliste andmete lehel selgesõnaliselt lubatud.

[2] Kuidas on võimalik, et aluskate mis peab olema veetihe saab samaaegselt olla väga hästi veeauru läbi laskev? vt eraldi artikli Veetihedus vs veeaurutakistus!?

[3] sõna “hingav” tähistab antud kontekstis ennekõike seda, et tegemist on kõrgdifuussete aluskatetega, millel on suur veeauru läbilaske võime nt sd 0,02m. “hingav” aluskate ei võimalda ega tohi võimaldada õhu konvektiivset liikumist.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Sulle võib veel huvi pakkuda

Mittehingava aluskatte paigaldusjuhised

Hingava aluskatte paigaldusjuhised

Kuidas valida katuse aluskatet?

Sisesta enda otsingusoov

Liitu uudiskirjaga

Ja ole kursis kõige värskemate pakkumistega

Säästke 30%!

Ei leia sobivat toodet?
VÕTA ÜHENDUST