Märgade ruumide aurutõke

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
QR Code

Märgade ruumide aurutõke – vannituba, dušhiruum, saun, ujula, pesumaja

Miks märgade ruumide aurutõke nõuab erilahendusi?

Märgade ruumide eripäraks on kõrgem suhteline õhuniiskus (nt. dušhiruum) ja (üldjuhul) ja ka kõrgem temperatruur (nt saunas, dušhiruumis). Need kaks asjaolu koos esinedes tekitavad suurema aururõhu. Suur aururõhk omakorda on potensiaaliks (survejõu tekitajaks) niiskuse difusioonile läbi piirdetarindite (seinte, lagede ja põrandate) .

Väga suur on niiskuse difusiooni surve (niiskuslisa) välispiiretele (välissein, lagi, põrand) ajal kui väljas on külma nt -25°C (õhu suhteline niiskus nt 70%) ja saunas on +90°C (õhu suhteline niiskus nt 70%).

Kui niiskuse hulk ja difusiooni surve on suur, siis on konstruktsioone vaja niiskuse eest kaitsta ka erilahendustega. Erilised olukorrad nõuavad erilahendusi.

Kas hüdroisolatsioon ja aurutõke on üks ja seesama?

Hüdroisolatsioon ehk veetõke takistab vee läbipääsu. Aurutõke takistab auru läbipääsu.

Läbipääsu takistamise tõhususe hindamiseks tuleb teada takistuskihi (antud juhul siis veetõkke ja aurutõkke) imepisikeste avade läbimõõtu ja läbi pääsemist ootavate (antud juhul siis vee ja veeauru) aineosakeste läbimõõtu.

Väikseim veetilk, mis pindpinevusjõu tõttu, olemas saab olla on läbimõõduga ca 20 µm (st 0,02mm ehk 2 sajandikku millimeetrist) – see on ligilähedane kõige penemate juuksekarvade läbimõõdule.

Vee molekuli läbimõõt on ca 3Å = 2,75 × 10-7 mm ehk  0,000000275 mm

Seega on vee molekul üle 72 000 korra suurem kui väikseim võimalik veetilk.

Ilmselt nõustute minuga, et vee läbipääsu takistamiseks piisab vähemast kuid veeauru takistamiseks peab rohkem (tihedama materjalikihiga) pingutama!

Hüdroisolatsioon (ehk veetõke) ei pruugi alati olla aurutõke.

Millistel juhtudel sobib hüdroisolatsiooni toode samaaegselt täitma ka aurutõkke rolli?

Et hinnata konkreetse hüdroisolatsioonitoote võimet takistada (piisaval määral) veeauru liikumist on vaja teada selle toote veeaurutakistust iseloomustavate karakteristikute mõõteväärtusi.

Vaata toote tehniliste andmete lehelt – kui toote veeaurutakistust iseloomustav näitaja Zp > 1,35 x1011 m2•sPa/kg (Rootsis kehtiv piirmäär), siis võib veetõkke kiht täita ka aurutõkke kihi ülesandeid. Kui see näitaja on aga väiksem siis ei või.

Märgade ruumide arurutõkke lahenduste tähtsaimad asjaolud:

  • üldjuhul ei ole hüdroisolatsioon samaaegselt ka aurutõkke kihiks
  • märgade ruumide välispiirde sisekihtidel tuleb kasutada suure aurutakistusega aurutõkke tooteid (ehk aurutõkke barjääri)
  • läbiviigud aurutõkkest tuleb tihendada spetsiaalsete läbiviigutihenditega
  • aurutõkke ülekatete tihendamiseks sobib kõige paremini PE või LDPE aurutõkke teip (näiteks aurutõkke teip Elasto) – ei karda vett, talub kõrgeid temperatuure, on aurutihe
  • aurutõkke tihendamisel alumiiniumteipidega tuleb olla ülimalt ettevaatlik ja piisavat tark toote valimisel, kuna enamus alumiiniumteipe on hotmelt ehk sünteetilise kautšuk liimiga, mis on küll hea esialgse nakkega, aga mitte kauakestev ehk aurutõkke lahendus peaks kestva 50 aastat aga sünteetiline kautšuk liim toimib kuni 10 aastat. Lisaks on sünteetilise kautšuk liimiga veel mitmeid asjaolusid, millega on vaja arvestada – võta ühendust ja küsi lisaks!

autor

Margus Laats

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Sulle võib veel huvi pakkuda

Enamlevinud vead aurutõkke paigaldamisel

Mis juhtub kui aurutõke ei toimi – 7 halba tagajärge!

Aurutõkke membraan – milleks on kasutusel hingav aurutõke?

Sisesta enda otsingusoov

Liitu uudiskirjaga

Ja ole kursis kõige värskemate pakkumistega

Säästke 30%!

Ei leia sobivat toodet?
VÕTA ÜHENDUST