Hutton.ee - katuselahendused, fassaadilahendused

Dokumendid

Eestis kehtivad nõuded ehitustoodetele tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr "305/2011" , Eesti Vabariigi "Toote nõuetele vastavuse seadusest"  ja selle alusel välja antud Eesti Vabariigi Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusest nr 46  "Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord"

Dokumendid ehitustoodete kohta, mis tulenevad õigusaktidest ja mis on kohustuslikud: 

  • toimivusdeklaratsioon või toimivussertifikaat
  • tehniliste andmete leht (ka tooteleht, toote infoleht, jne)
  • paigaldusjuhend

Mitte kõikide ehitustoodete kohta ei saa aga olemas olla kõiki ülalnimetatud dokumente. Näiteks saab toimivusdeklaratsioon (inglise keeles Declaration of Perfomance) olemas olla vaid neil toodetele, mille kohta on olemas kõikidele tootjatele üldkehtiv ja kohustuslik harmoniseeritud standard.

Lisaks kohustuslikele dokumentidele võib tootja või turustaja omal valikul välja anda mistahes muid selgitavaid või toote toimivust tõendavaid dokumente. Kõige sagedamini esitatakse toode toimivuse tõendamiseks uuringuaruandeid, uuringu raporteid või uuringutulemuste alusel välja antud sertifikaate või mistahes muu pealkirjaga dokumente, mille eesmärgiks on tõendada toodete toimivust. Toimivust tõendavaid dokumente võib välja anda tootja või turustaja ise, oma nimel ja oma katsetamiste tulemustele viidates. Usaldusväärsuse suurendamiseks on aga mõjusamad toote toimivust tõendavad dokumendid, kui need on välja antud sõltumatute kolmandate osapoolte poolt.

Põhjamaades (aga ka mujal Euroopas) on levinud kohalike sertifitseerimisasutuste poolt välja antud sertifikaadid, millega püütakse tagada toodete toimivuse tõendamine just kohaliku riigi olusid arvestades. Selliseid sertifikaate annab välja nt Soomes VTT, Rootsis Sitac SP, Norras Sintef, Taanis SBi, Suurbritannias BBA, jne. Nimetatud sertifikaadid ei ole kohustuslikud. Kui tootel on CE märgis siis on see nende riikide turule lubatud (ka ilma eelnimetatud kohalike sertifitseerimisasutuste kinnituseta).

Kohalike sertifikaatide olemasolu annab aga turundusliku eelise, kuna nt Sintef sertifikaadiga toodete müük ja/või kasutamine Norra turul on mõnevõrra lihtsam, kuna kohalikele ostjatele/kasutajatele annab Sintef sertifikaat kinnituse, et see on Norra oludes toimiv ja vastab Norras ketivatele reeglitele. 


Partnerid meist

Kontaktid ja meie esindused

Kontakt